Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

%59

İşletmelerin %59 u maliyetlerini azaltmak için dış kaynak kullanımına yönelmektedir.

nexgen Dış Kaynak Kullanımı

Dış Kaynak Kullanımı bir şirketin asıl uzmanlık alanına odaklanıp uzmanlık alanı dışındaki konularda profesyonel hizmet alması anlamına gelmektedir.

Günümüzde şirketler rekabetçi iş dünyasının şartları gereği sadece kendi profesyonel kabiliyetleri üzerine odaklanarak başarılı olabilmekte hatta varlıklarını devam ettirebilmektedirler.

Tüm sektörlerin günümüzde ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojileri alanında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kalifiye personel, altyapı, donanım ve yazılım yatırımları yapmaları zorunluluğu doğmuştur. Tüm bu süreçlerin toplam maliyeti ise genellikle çok yüksektir.

Karlılık oranlarının çok düştüğü günümüz rekabetçi iş dünyasında  bilişim teknolojileri ihtiyaçlarınızı NexGen’in Dış Kaynak Kullanımı metoduyla karşılayabilirsiniz.

Neden Dış Kaynak?

Esnek
Full time ve yarı zamanlı veya isteğinize göre haftada birkaç gün personel bulundurma hizmeti alabilirsiniz.
Basit
Personelin belirlenmesi, tüm giderleri ve özlük hakları NEXGEN’e ait olup firmanıza tamamen gider olarak gösterebileceği bir hizmet faturası kesilmektedir.
Sürekli
Bu hizmet kapsamında personelin hasta olması izin vb durumlarda yerine başka bir personel konumlandırarak hizmet sürekliliği sağlanmaktadır.
Ölçülebilir
Yapılan tüm çalışmalar günlük olarak raporlanır, talebinize göre basılı yada elektronik ortamda hizmet faturası ile ilgili kişilere iletilir.

Hizmetlerimizden Yararlanan Müşterilerimiz

NEXGEN

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için