Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

nexgen SÖZLÜK

Yazılım ve teknoloji alanlarında sıkça karşılaştığınız, anlamlarını merak ettiğiniz kavram ve terimler bu sözlükte.

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter C.
Cat 5
Kategori 5, 100Mbit/s Ethernet h?z?na kadar veri ta??yan UTP kablo türüdür. 100 Mhz frekans?nda çal???r ve 100 mbps'e kadar bant geni?li?i sa?lar. 8 tellidir. RJ-45 jack? ile sonland?r?l?r. Ethernet protokolünde en çok kullan?lan kablodur.

Cat 5e
Cat-6'n?n alt türüdür 1000 Mbps'e kadar bant geni?li?ine imkân verir.

Cat 6
250 MHzlik bir frekans geçi?ine elveri?lidir. 10GBASE-T Ethernet standard?n? sa?layan kablodur. 1 gbps bant geni?li?i sa?lar ve Cat-5'e oranla daha dayan?kl?d?r.

Cat 7
600 mhz e kadar olan veri  iletim h?zlar?n? sa?lamaktad?r. CAT7 standart? 100m bak?r kablo üzerinde 10 Gigabit bant geni?li?i sa?lar.

Cisco Meraki
Merkezi San Francisco, California'da bulunan, bulut tabanl? a? çözümleri sunan BT ?irketidir. Ürünleri aras?nda merkezi olarak web'den yönetilen kablosuz, anahtarlama, güvenlik, kurumsal mobilite yönetimi ve güvenlik kameralar? bulunmaktad?r. Meraki, Aral?k 2012'de Cisco Systems taraf?ndan sat?n al?nd?.